Tävlingsschema 20030607

Tidsschema

 

Starttid kl. 10.00

Sträcka 1: Löpning ca 15 min, Löpprolog start växlingsområde (badplatsen) mål växlingsområde. Hinder och teknik bana

Tid ca 10.15

Sträcka 2: Cykel ca 15 min, Cykelprolog start växlingsområde (badplatsen) mål växlingsområde. Hinder och teknik bana

Spurtpris efter prolog

Tid ca 10.30

Sträcka 3: Paddling ca 75 min, från växlingsområde (badplatsen) mål växlingsområde.

Pris bästa paddeltid

                                          

Tid ca 11.45

 

                                         Sträcka 4: Cykel-OL ca 75 min. Start och mål växlingsområdet.

                                          Pris bästa Cykeltid

 

Tid ca 13.00

 

                                         Sträcka 5: Löpning- OL ca 75 min med inslag som firning och mosslöpning.

                                          Pris bästa tid snitslad mosslöpningsbana. Start och mål växlingsområdet.

 

Målgång ca 14.15

 

Orienteringsmomenten på tävlingen är relativt enkla och stora delar av sträcka 5 kommer att vara på stig.